Gerekli Belgeler

Seymen Yapı
Adet Evrak
1 Adet İmar durumu ve imar plan notu
1 Adet İstikamet Rölevesi
1 Adet Kot Kesit
1 Adet Tapu
1 Adet Çap
1 Adet Mimari Proje
3 Takım Statik Betonarme Hesap Kitapcığı
3 Takım Zemin Etüt Raporu
3 Takım Statik Proje
3 Takım Mekanik ve Isı Yalıtım Projesi
3 Takım Elektrik Tesisat Projesi
3 Takım Mecra Projesi(atık su projesi)
1 Adet Proje Sorumlularıın İçinde Bulunduğu Yıl İçin Geçerliliği Olan Büro Tescil Belgelerinin Fotokopileri
1 Adet Proje Müelliflerine ait Sicil Durum Belgelerinin Fotokopileri